Cada piano necessita un manteniment personalitzat depenent de l’us. És molt important afinar el piano com a mínim un cop l’any, fins i tot encara que es toqui poc o gens.

S’ha de mantenir l’instrument una temperatura mitja de 20º i una humitat relativa de ± 60%. Qualsevol excés en aquests index influirà molt negativament en la conservació del piano.

Evitar corrents d’aire, la llum del sol directe, radiadors propers i parets humides o exteriors.

Si heu canviat el piano de domicili es necessari que l’instrument ‘s’aclimati’ al nou lloc i es recomana afinar-lo al cap d’uns dies.