Afinació, reparació i regulació de pianos acústics verticals i de cua.

Valoració de l’estat i valor del piano.

Transport de pianos : És molt important que el transport del vostre instrument el faci un professional especialitzat en piano. Jo recomano molt especialment a «TRANSPORTS ARTE»

Àmbit d’actuació:
Província de Barcelona. (Per altres zones consultar)